Reading material! First Recognition & Rewards magazine published

READ THE MAGAZINE

The first Recognition and Rewards magazine is out now! In this online magazine, through (in-depth) articles and video clips, the ambitions and progress of the Recognition and Rewards programme are highlighted. At the same time, the magazine stimulates to (continue to) engage in dialogue within the institution. This mainly involves sharing good practices, informing about (international) developments, offering personal stories and stimulating mutual discussion.

The magazine includes interviews with Rianne Letschert and Victor Bekkers on career paths. And with Robbert Hoogstraat on the narrative CV. We discuss organising dialogues with Mascha Weijers. And we delve into various good practices. For instance about Performance & Talent Development at Tilburg University, and creating excellent teams at TU Delft.

The online magazine is in English and available to everyone via the Recognition & Rewards website. We would like to invite everyone to read and share the e-magazine. Do certain articles raise questions or give new ideas? Please discuss them with the Recognise & Rewards working group within your institution, or contact the national programme team at erkennenwaarderen@unl.nl.

READ THE MAGAZINE

Wetenschapscommunicatie: volwaardig onderdeel van academisch takenpakket

Voor veel wetenschappers is wetenschapscommunicatie iets dat ze ‘erbij’ moeten doen. Terwijl verbinding met de samenleving steeds belangrijker wordt, heeft deze taak nog geen volwaardige plaats binnen een academisch takenpakket. Binnen het programma Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! zijn behoeften en belemmeringen van wetenschappers op dit vlak geïnventariseerd en is een handreiking samengesteld. Deze handreiking, met concrete aanbevelingen voor kennisinstellingen, werd vandaag aangeboden aan minister Dijkgraaf van OCW.

Van wetenschappers wordt steeds meer verwacht dat ze naar buiten treden en samenwerking zoeken buiten de academische wereld. Deze uitwisseling is belangrijk voor het vertrouwen tussen wetenschap en samenleving, het inspelen op actuele vragen en het gezamenlijk werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd ontbreekt het wetenschappers meestal aan tijd en ondersteuning om zich hiermee bezig te kunnen houden. Binnen het programma Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! onderzochten onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam hoe wetenschapscommunicatie een volwaardige plek kan krijgen in de praktijk van wetenschapsbeoefening. De vandaag verschenen handreiking helpt kennisinstellingen op weg met het erkennen en waarderen van wetenschappers die structureel werk maken van wetenschapscommunicatie. Het programma Gewaardeerd! is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en uitgevoerd door een projectgroep binnen de KNAW onder begeleiding van een adviesraad.

‘Wat ben ik blij dat deze handreiking er is, het onderbouwt en schetst mogelijkheden voor wetenschapscommunicatie. Het is niet alleen een mooi lint om heel veel initiatieven die we al hebben, maar ook een mogelijkheid om wetenschapscommunicatie een volwaardig onderdeel te maken van de moderne wetenschappelijke praktijk en de verbinding te blijven zoeken met de samenleving.’

Minister Robbert Dijkgraaf van OCW

Kernadviezen

Op basis van het onderzoek van het Athena Instituut van de VU en overige bevindingen van Gewaardeerd! zijn vier adviezen voor kennisinstellingen geformuleerd.

 1. Laat wetenschapscommunicatie aansluiten bij beleid voor open science
  Maak reflectie op wetenschapscommunicatie onderdeel van de transitie naar een meer open wetenschapssysteem. Organiseer samenspraak tussen wetenschappers, communicatiedeskundigen en maatschappelijke stakeholders.
 2. Maak wetenschapscommunicatie een volwaardig onderdeel van een academisch takenpakket
  Geef wetenschapscommunicatie een volwaardige plaats bij het opstellen van loopbaanprofielen, naast onderzoek, onderwijs, (patiëntenzorg bij umc’s) en/of academisch leiderschap. Langs de lijn van Erkennen en Waarderen, past dit binnen de pijler Impact. Wetenschappers kunnen in dit takenpakket hun eigen accenten leggen.
 3. Integreer wetenschapscommunicatie in alle fasen van wetenschapsbeoefening
  Integreer wetenschapscommunicatie in elk onderzoekstraject, van begin tot eind. Oormerk een percentage van het onderzoeksbudget voor wetenschapscommunicatie. Benadruk de noodzaak van doordachte plannen voor wetenschapscommunicatie ook in aanvragen voor onderzoeksfinanciering.
 4. Benader wetenschapscommunicatie als een vak, met bijbehorende expertise en samenwerking met (netwerken van) communicatieprofessionals
  Zorg voor opleiding en training voor onderzoekers die zich willen bekwamen in wetenschapscommunicatie, en verbreed de expertise in vormen van public engagement. Geef communicatiemedewerkers de ruimte voor structurele samenwerking met wetenschappers en breng wetenschappers met interesse in wetenschapscommunicatie bij elkaar. Zorg dat opgebouwde ervaringskennis behouden blijft en toegankelijk is.

Over Gewaardeerd!
Gewaardeerd! is geïnitieerd en gefinancierd door het ministerie van OCW en uitgevoerd door een projectgroep binnen de KNAW onder begeleiding van de Adviesraad Gewaardeerd! o.l.v. hoogleraar Peter-Paul Verbeek. Het programma startte met een pilotfonds waaruit 91 onderzoeksgroepen – afkomstig uit alle faculteiten van alle universiteiten – als erkenning en waardering voor hun structurele inzet voor wetenschapscommunicatie een financiële bijdrage kregen voor nieuwe activiteiten. Daarna volgde een verrijkingsprogramma, gericht op netwerkvorming en kennisdeling. Centraal onderdeel daarvan was een onderzoek naar de manier waarop wetenschapscommunicatie door wetenschappers binnen kennisinstellingen beter ingepast kan worden in de praktijk van wetenschapsbeoefening. Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam o.l.v. Frank Kupper, universitair docent wetenschapscommunicatie en public engagement.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Ladiges, communicatie KNAW, telefoon 06 1541 9493 of esther.ladiges@knaw.nl.

Downloads

 

Peter-Paul Verbeek, minister Dijkgraaf, Marja van der Putten en Frank Kupper bij de overhandiging van Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!

Overhandiging van ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ aan minister Robbert Dijkgraaf. Vlnr Peter-Paul Verbeek (voorzitter adviesraad), de minister, Marja van der Putten (KNAW) en Frank Kupper (Athena Instituut). Foto Milette Raats

Dutch knowledge institutions sign European Agreement on Reforming Research Assessment

The Netherlands Federation of University Medical Centres (NFU), the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), the Dutch Research Council (NWO), Universities of the Netherlands (UNL) and each of the 14 individual universities have signed the European ‘Agreement on Reforming Research Assessment’. This agreement between the European Commission, Science Europe and the European University Association (EUA) endorses the objectives of the national Recognition & Rewards programme. The agreement contains arrangements about how research results must be assessed in order to enhance the quality and impact of the research, but also ensure integrity. In addition, attention is explicitly given to recognising and rewarding academics for the various tasks they perform. In total, 350 organisations from more than 40 countries have indicated that they will sign the agreement. ZonMw also intends to sign.

The agreement contains principles and commitments regarding scientific integrity, quality and impact, the diversity of scientific activities and collaboration. One of its points of departure is that research must be assessed primarily on the basis of a qualitative evaluation, rather than on mere number of publication. Peer review plays a central role and is supported by the responsible application of quantitative indicators. The signatories commit to a timetable that stipulates that they will, after one year, share with each other how they are working on implementing the agreement and, after five years, evaluate their progress.

Many of the requested reforms have already been carried through in the Netherlands via the Recognition & Rewards programme. The fact that many changes are now also being implemented outside of the Netherlands is good news, since science is quintessentially international. The signatories are not confined to European organisations. With this agreement, scientific organisations throughout the world are sending a message that it is essential to reform the way in which research is assessed. In this way, all of these organisations are also taking steps to assess the wide variety of careers in the academic world in an appropriate way. Now it is up to the scientists to apply this agreement to their own working environment, appointments advisory committees and assessment committees.

The signatories will exchange practices and experiences internationally in order to learn from each other. This exchange is intended to contribute towards the adoption of internationally similar assessment practices, which will help ensure more equal career opportunities for scientists who are active internationally.

11 October 2022

NWO signs Agreement on Reforming Research Assessment

NWO has signed the European ‘Agreement on Reforming Research Assessment’. This agreement between the European Commission and Science Europe (the European research organisations) contains agreements on how research results should be assessed with the aim of improving the quality and impact of research. It contains principles, commitments and timetables for reform. Signatory organisations will also be joining a coalition that will work together to implement the changes and share experiences.

Ondertekening verdrag

NWO has already implemented much of what the agreement calls for as policy or is in the process of doing so. These changes are part of the policies to have emerged from Recognition & Rewards or DORA . For example, the agreement also calls for a broader form of recognising and rewarding the variety of tasks academics perform. It also wants research assessment to be based primarily on qualitative evaluations, possibly supported by quantitative indicators.

However, the agreement also has a definite time frame for implementing the changes, which NWO has thus committed itself to as a signatory. Moreover, it also requires an open evaluation of these changes. By the end of 2023, signatories should have made concrete plans, and evaluations will be completed by 2027.

The agreement was developed by the European Commission. The latter, together with Science Europe and a core group of 20 research organisations, including NWO, launched a co-creation process in January that led to this agreement. The final version was published on 20 July 2022. NWO fully supports the content of the final version and officially signed it on 28 September.

Delighted

NWO is delighted that the changes in research assessment initiated some time ago in the Recognition & Rewards programme are now being picked up and implemented outside the Netherlands. Even though the agreement was established by European organisations, organisations from all over the world are expected to join. So far, more than 350 organisations from 40 countries have expressed interest.

NWO has been a member of the national Recognition and Rewards programme since its inception. The programme aims to assess the full scope of scientific results and qualifications. There is room for all aspects related to the activities of scientists. The full scope of academic activities refers to the following: the quality of work, impact and relevance, competences in collaboration and outreach, and participation in key developments such as open science. This does justice to what is expected of the modern scientist in today’s society. The video explains NWO’s policy.

Watch the video Recognition & Rewards

Source: www.NWO.nl