About: adventures in Teaching podcast, season 2: Teacher Identity

At the TU Delft, they made  about different aspects of teaching. The second season has started April ’22. The first season was called ‘The Exploration’, you can find it via the same link. About Adventures in Teaching:

What is teacher identity, and how do you cultivate a teacher identity? How does teacher identity shape your role and personal development?

If you’ve ever wondered about this concept, we invite you to explore it with us in this season. Join lecturer Martin Sand (TPM) in his quest for Teacher Identity. As the co-host for this season, Martin will explore why Teacher Identity is this such an important concept and whether new and experienced lecturers are aware of their teacher identity. What does this mean on a personal level? For TU Delft as an organisation, what could be improved to facilitate an awareness of the concept of teacher identity?

The aim of this season is to inspire you to reflect on your own teaching philosophy and practices, and hopefully help you move further towards finding your path. Make yourself comfortable, grab a cup of coffee, and join us on the journey towards discovering our teacher identities.

De Jonge Akademie lanceert podcast Aan de top!

In Aan de top! spreken hoogleraren aan de hand van de thema’s uit Erkennen en Waarderen over hun weg naar succes. Waren ze in de wieg gelegd als topwetenschappers? En wat is eigenlijk de rol van geluk? In de eerste twee afleveringen komen Peter-Paul Verbeek en Patricia Dankers aan het woord.

Hoe kijken topwetenschappers terug op het systeem waarin zij succesvol zijn geworden? Peter-Paul Verbeek wist na zijn promotie niet meteen welke kant hij op moest. Maar toen zijn promotor hem op een avond wees op de veni-vidi-vici-beurzen, schreef hij in een nacht met een fles wijn en een pizza zijn veni-voorstel. Hij kreeg de beurs en daarmee de erkenning waar hij naar op zoek was. Nu, twintig jaar later, vindt hij dat de beurzen zijn uitgegroeid tot een toegangskaartje. ‘Ik ben een product van het systeem waar ik nu tegenin ga.’

Team science vs publiceren in een toptijdschrift

In de podcastserie Aan de top! bespreken zes topwetenschappers de thema’s van het nieuwe Erkennen en Waarderen in relatie tot hun eigen carrière. De gesprekken gaan over de verschillende rollen in de academie, de rol van leiderschap en team science, maar ook over open science en de definitie van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. Patricia Dankers legt uit hoe team science, zoals Erkennen en Waarderen bepleit, essentieel is voor goede wetenschap, maar ook hoe zij afscheid nemen van kwantitatieve beoordelingsmethoden slecht verenigbaar vindt met de competitieve wereld van de internationale wetenschap. Uiteindelijk blijft volgens haar het hoogste doel een publicatie in een toptijdschrift, en dat is uitstekend meetbaar, aldus Dankers.

Erkennen en waarderen

De serie is een vervolg op de publicatie Goed voorbeeld doet goed volgen, waarin De Jonge Akademie aan de hand van interviews met jonge onderzoekers aanbevelingen doet voor het implementeren van Erkennen en Waarderen. Nu is de tijd aangebroken om de toplaag te bevragen. Met deze serie willen we identificeren welke aspecten van het huidige systeem voor deze topwetenschappers waardevol en essentieel zijn geweest. Daarnaast willen wij ook de andere kant belichten: zijn er in hun carrière dingen anders gelopen dan gehoopt en zo ja, hoe kunnen we dit voor een volgende generatie beter organiseren?

De podcast bestaat uit zes afleveringen: Peter-Paul Verbeek, Patricia Dankers, Louise Fresco, Klaas Landsman, Dorret Boomsma en Claes de Vreese. De interviews zijn afgenomen door Ingeborg van der Ven en de montage en productie is gedaan door Spraakmaker Media.

Feedback gevraagd

Heb je vragen of opmerkingen over de interviews? Stuur dan een mail naar dja@knaw.nlDe interviews en eventuele reacties worden verwerkt in een reflectierapport dat in de eerste helft van 2023 zal verschijnen.

Bron: De Jonge Akademie

Talkshow @UT Twente

On May 31, 2022, the first talk show on Recognition and Rewards occurred at the University of Twente. Under the professional guidance of Roderik van Grieken, founder and director of the Netherlands Debating Institute, a lively and constructive debate on the theme of Recognition and Rewards ensued.

Five thought-provoking propositions were prepared in advance to get the conversation going. From these five propositions, the participants chose three, which were discussed in depth. Finally, the participants were challenged to give their perspective (in favour/against) on the proposition under discussion.

Aftermovie: