Op de Radboud Universiteit is de afgelopen tijd veel gebeurd op het gebied van Erkennen en Waarderen. In Nijmegen staat een gedegen en breed gedragen aanpak voorop, waardoor in de voorbije maanden het ophalen van input vanuit de eigen Radboud community prioriteit heeft gehad. Samen naar een nieuwe balans, luidt het devies, blijkt onder meer uit de gesprekstafels die er zijn georganiseerd.

Gesprekstafels met wetenschappelijke doelgroepen
Binnen de Radboud Universiteit is in het voorjaar van 2021 gestart met het organiseren van gesprekstafels met de verschillende wetenschappelijke doelgroepen. Aan tafel zaten respectievelijk PhDs, Postdocs, UDs, UHDs en Hoogleraren. Insteek van deze gesprekken was het discussiestuk dat de Nijmeegse commissie voor Erkennen & Waarderen heeft opgesteld om zelf invulling en kleur te geven aan de aanpak van de Radboud Universiteit. We vroegen deelnemers onder meer naar hun reactie op het discussiestuk; die input gebruiken we om een Radboud-brede visie op te stellen rondom Erkennen & Waarderen. Dat vullen we aan, onder meer met de ideeën van deelnemers over hoe we nu verder moeten.

Vervolg gesprekstafels per thema
Na het ophalen van input bij de verschillende doelgroepen zijn we natuurlijk niet gestopt. Aan de basis van het discussiestuk liggen 4 thema’s: team science, wetenschappelijke loopbaanpaden, meten van kwaliteit in de wetenschap en de menselijke maat. Voor elk van deze thema’s hebben we een vervolgtafel georganiseerd met een zo divers mogelijk palet aan deelnemers: waar mogelijk van elke faculteit één deelnemer en een representatieve man-vrouwverhouding. Ook van deze tafels hebben we visuele samenvattingen laten maken, die vind je in dit verzameldocument.

Ervaringsverhalen
Als laatste hebben we ook al enkele collega’s individueel gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van Erkennen & Waarderen. Waaronder ook de voorbeelden van collega’s die het anders doen, zoals Annemiek Schilpzand en Robbert Rademakers die een uniek loopbaantraject volgden. Of universitair hoofddocent Debby Beckers die pleit voor meer diversiteit in carrièrepaden. Meer ervaringsverhalen en informatie over de aanpak op de Radboud Universiteit vind je op de landingspagina Erkennen & Waarderen van de Radboud Universiteit.

Blik op de toekomst
Op basis van alle input die we in de gesprekstafels en de ervaringsverhalen hebben opgehaald, gaan we een visie schrijven die het uitgangspunt zal vormen voor ons programma Erkennen en Waarderen voor de komende jaren. De werkwijze van de Radboud Universiteit is samengevat in een procestekening. Deze procestekening geeft een overzicht van het verleden, heden en de toekomst van Erkennen en Waarderen binnen de Radboud Universiteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *