Reading material! First Recognition & Rewards magazine published

READ THE MAGAZINE

The first Recognition and Rewards magazine is out now! In this online magazine, through (in-depth) articles and video clips, the ambitions and progress of the Recognition and Rewards programme are highlighted. At the same time, the magazine stimulates to (continue to) engage in dialogue within the institution. This mainly involves sharing good practices, informing about (international) developments, offering personal stories and stimulating mutual discussion.

The magazine includes interviews with Rianne Letschert and Victor Bekkers on career paths. And with Robbert Hoogstraat on the narrative CV. We discuss organising dialogues with Mascha Weijers. And we delve into various good practices. For instance about Performance & Talent Development at Tilburg University, and creating excellent teams at TU Delft.

The online magazine is in English and available to everyone via the Recognition & Rewards website. We would like to invite everyone to read and share the e-magazine. Do certain articles raise questions or give new ideas? Please discuss them with the Recognise & Rewards working group within your institution, or contact the national programme team at erkennenwaarderen@unl.nl.

READ THE MAGAZINE

De Jonge Akademie lanceert podcast Aan de top!

In Aan de top! spreken hoogleraren aan de hand van de thema’s uit Erkennen en Waarderen over hun weg naar succes. Waren ze in de wieg gelegd als topwetenschappers? En wat is eigenlijk de rol van geluk? In de eerste twee afleveringen komen Peter-Paul Verbeek en Patricia Dankers aan het woord.

Hoe kijken topwetenschappers terug op het systeem waarin zij succesvol zijn geworden? Peter-Paul Verbeek wist na zijn promotie niet meteen welke kant hij op moest. Maar toen zijn promotor hem op een avond wees op de veni-vidi-vici-beurzen, schreef hij in een nacht met een fles wijn en een pizza zijn veni-voorstel. Hij kreeg de beurs en daarmee de erkenning waar hij naar op zoek was. Nu, twintig jaar later, vindt hij dat de beurzen zijn uitgegroeid tot een toegangskaartje. ‘Ik ben een product van het systeem waar ik nu tegenin ga.’

Team science vs publiceren in een toptijdschrift

In de podcastserie Aan de top! bespreken zes topwetenschappers de thema’s van het nieuwe Erkennen en Waarderen in relatie tot hun eigen carrière. De gesprekken gaan over de verschillende rollen in de academie, de rol van leiderschap en team science, maar ook over open science en de definitie van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. Patricia Dankers legt uit hoe team science, zoals Erkennen en Waarderen bepleit, essentieel is voor goede wetenschap, maar ook hoe zij afscheid nemen van kwantitatieve beoordelingsmethoden slecht verenigbaar vindt met de competitieve wereld van de internationale wetenschap. Uiteindelijk blijft volgens haar het hoogste doel een publicatie in een toptijdschrift, en dat is uitstekend meetbaar, aldus Dankers.

Erkennen en waarderen

De serie is een vervolg op de publicatie Goed voorbeeld doet goed volgen, waarin De Jonge Akademie aan de hand van interviews met jonge onderzoekers aanbevelingen doet voor het implementeren van Erkennen en Waarderen. Nu is de tijd aangebroken om de toplaag te bevragen. Met deze serie willen we identificeren welke aspecten van het huidige systeem voor deze topwetenschappers waardevol en essentieel zijn geweest. Daarnaast willen wij ook de andere kant belichten: zijn er in hun carrière dingen anders gelopen dan gehoopt en zo ja, hoe kunnen we dit voor een volgende generatie beter organiseren?

De podcast bestaat uit zes afleveringen: Peter-Paul Verbeek, Patricia Dankers, Louise Fresco, Klaas Landsman, Dorret Boomsma en Claes de Vreese. De interviews zijn afgenomen door Ingeborg van der Ven en de montage en productie is gedaan door Spraakmaker Media.

Feedback gevraagd

Heb je vragen of opmerkingen over de interviews? Stuur dan een mail naar dja@knaw.nlDe interviews en eventuele reacties worden verwerkt in een reflectierapport dat in de eerste helft van 2023 zal verschijnen.

Bron: De Jonge Akademie

Wetenschapscommunicatie: volwaardig onderdeel van academisch takenpakket

Voor veel wetenschappers is wetenschapscommunicatie iets dat ze ‘erbij’ moeten doen. Terwijl verbinding met de samenleving steeds belangrijker wordt, heeft deze taak nog geen volwaardige plaats binnen een academisch takenpakket. Binnen het programma Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! zijn behoeften en belemmeringen van wetenschappers op dit vlak geïnventariseerd en is een handreiking samengesteld. Deze handreiking, met concrete aanbevelingen voor kennisinstellingen, werd vandaag aangeboden aan minister Dijkgraaf van OCW.

Van wetenschappers wordt steeds meer verwacht dat ze naar buiten treden en samenwerking zoeken buiten de academische wereld. Deze uitwisseling is belangrijk voor het vertrouwen tussen wetenschap en samenleving, het inspelen op actuele vragen en het gezamenlijk werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd ontbreekt het wetenschappers meestal aan tijd en ondersteuning om zich hiermee bezig te kunnen houden. Binnen het programma Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! onderzochten onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam hoe wetenschapscommunicatie een volwaardige plek kan krijgen in de praktijk van wetenschapsbeoefening. De vandaag verschenen handreiking helpt kennisinstellingen op weg met het erkennen en waarderen van wetenschappers die structureel werk maken van wetenschapscommunicatie. Het programma Gewaardeerd! is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en uitgevoerd door een projectgroep binnen de KNAW onder begeleiding van een adviesraad.

‘Wat ben ik blij dat deze handreiking er is, het onderbouwt en schetst mogelijkheden voor wetenschapscommunicatie. Het is niet alleen een mooi lint om heel veel initiatieven die we al hebben, maar ook een mogelijkheid om wetenschapscommunicatie een volwaardig onderdeel te maken van de moderne wetenschappelijke praktijk en de verbinding te blijven zoeken met de samenleving.’

Minister Robbert Dijkgraaf van OCW

Kernadviezen

Op basis van het onderzoek van het Athena Instituut van de VU en overige bevindingen van Gewaardeerd! zijn vier adviezen voor kennisinstellingen geformuleerd.

 1. Laat wetenschapscommunicatie aansluiten bij beleid voor open science
  Maak reflectie op wetenschapscommunicatie onderdeel van de transitie naar een meer open wetenschapssysteem. Organiseer samenspraak tussen wetenschappers, communicatiedeskundigen en maatschappelijke stakeholders.
 2. Maak wetenschapscommunicatie een volwaardig onderdeel van een academisch takenpakket
  Geef wetenschapscommunicatie een volwaardige plaats bij het opstellen van loopbaanprofielen, naast onderzoek, onderwijs, (patiëntenzorg bij umc’s) en/of academisch leiderschap. Langs de lijn van Erkennen en Waarderen, past dit binnen de pijler Impact. Wetenschappers kunnen in dit takenpakket hun eigen accenten leggen.
 3. Integreer wetenschapscommunicatie in alle fasen van wetenschapsbeoefening
  Integreer wetenschapscommunicatie in elk onderzoekstraject, van begin tot eind. Oormerk een percentage van het onderzoeksbudget voor wetenschapscommunicatie. Benadruk de noodzaak van doordachte plannen voor wetenschapscommunicatie ook in aanvragen voor onderzoeksfinanciering.
 4. Benader wetenschapscommunicatie als een vak, met bijbehorende expertise en samenwerking met (netwerken van) communicatieprofessionals
  Zorg voor opleiding en training voor onderzoekers die zich willen bekwamen in wetenschapscommunicatie, en verbreed de expertise in vormen van public engagement. Geef communicatiemedewerkers de ruimte voor structurele samenwerking met wetenschappers en breng wetenschappers met interesse in wetenschapscommunicatie bij elkaar. Zorg dat opgebouwde ervaringskennis behouden blijft en toegankelijk is.

Over Gewaardeerd!
Gewaardeerd! is geïnitieerd en gefinancierd door het ministerie van OCW en uitgevoerd door een projectgroep binnen de KNAW onder begeleiding van de Adviesraad Gewaardeerd! o.l.v. hoogleraar Peter-Paul Verbeek. Het programma startte met een pilotfonds waaruit 91 onderzoeksgroepen – afkomstig uit alle faculteiten van alle universiteiten – als erkenning en waardering voor hun structurele inzet voor wetenschapscommunicatie een financiële bijdrage kregen voor nieuwe activiteiten. Daarna volgde een verrijkingsprogramma, gericht op netwerkvorming en kennisdeling. Centraal onderdeel daarvan was een onderzoek naar de manier waarop wetenschapscommunicatie door wetenschappers binnen kennisinstellingen beter ingepast kan worden in de praktijk van wetenschapsbeoefening. Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam o.l.v. Frank Kupper, universitair docent wetenschapscommunicatie en public engagement.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Ladiges, communicatie KNAW, telefoon 06 1541 9493 of esther.ladiges@knaw.nl.

Downloads

 

Peter-Paul Verbeek, minister Dijkgraaf, Marja van der Putten en Frank Kupper bij de overhandiging van Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!

Overhandiging van ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ aan minister Robbert Dijkgraaf. Vlnr Peter-Paul Verbeek (voorzitter adviesraad), de minister, Marja van der Putten (KNAW) en Frank Kupper (Athena Instituut). Foto Milette Raats

Dutch knowledge institutions sign European Agreement on Reforming Research Assessment

The Netherlands Federation of University Medical Centres (NFU), the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), the Dutch Research Council (NWO), Universities of the Netherlands (UNL) and each of the 14 individual universities have signed the European ‘Agreement on Reforming Research Assessment’. This agreement between the European Commission, Science Europe and the European University Association (EUA) endorses the objectives of the national Recognition & Rewards programme. The agreement contains arrangements about how research results must be assessed in order to enhance the quality and impact of the research, but also ensure integrity. In addition, attention is explicitly given to recognising and rewarding academics for the various tasks they perform. In total, 350 organisations from more than 40 countries have indicated that they will sign the agreement. ZonMw also intends to sign.

The agreement contains principles and commitments regarding scientific integrity, quality and impact, the diversity of scientific activities and collaboration. One of its points of departure is that research must be assessed primarily on the basis of a qualitative evaluation, rather than on mere number of publication. Peer review plays a central role and is supported by the responsible application of quantitative indicators. The signatories commit to a timetable that stipulates that they will, after one year, share with each other how they are working on implementing the agreement and, after five years, evaluate their progress.

Many of the requested reforms have already been carried through in the Netherlands via the Recognition & Rewards programme. The fact that many changes are now also being implemented outside of the Netherlands is good news, since science is quintessentially international. The signatories are not confined to European organisations. With this agreement, scientific organisations throughout the world are sending a message that it is essential to reform the way in which research is assessed. In this way, all of these organisations are also taking steps to assess the wide variety of careers in the academic world in an appropriate way. Now it is up to the scientists to apply this agreement to their own working environment, appointments advisory committees and assessment committees.

The signatories will exchange practices and experiences internationally in order to learn from each other. This exchange is intended to contribute towards the adoption of internationally similar assessment practices, which will help ensure more equal career opportunities for scientists who are active internationally.

11 October 2022