Uit de inzendingen voor het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers Gewaardeerd! blijkt de grote omvang en diversiteit van wetenschapscommunicatie-activiteiten door wetenschappers in Nederland.

Ondanks het grote belang van interactie tussen wetenschap en samenleving wordt wetenschapscommunicatie nog lang niet altijd erkend als een volwaardig onderdeel van een wetenschappelijk takenpakket. Het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! – ingesteld door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de KNAW– zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet.

Grote opbrengst

“De inzendingen voor Gewaardeerd! maken voor het eerst concreet hoeveel er al door onderzoekers wordt gerealiseerd op het gebied van wetenschapscommunicatie en public engagement.” aldus de voorzitter van de beoordelingscommissie, KNAW-lid Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente). “Deze opbrengst impliceert dat de totale inzet nog vele malen groter is, aangezien per faculteit maar een of twee groepen voorgedragen konden worden en daarnaast een groot aantal wetenschappers individueel met wetenschapscommunicatie aan de slag gaat.”
De projecten hebben uiteenlopende onderwerpen: van vrouwengeschiedenis en neerlandistiek, tot Artificial Intelligence en sterrenkunde. Ook het type activiteiten is zeer divers: van (strip)boeken en blogs tot video’s en podcasts.

Netwerk en kennisdeling

Om de opbrengst van de eenmalige impuls uit het fonds te optimaliseren, de inzichten uit het fonds direct toe te kunnen passen en gebruik te maken van ervaring die op de verschillende faculteiten in het land met allerlei vormen van wetenschapscommunicatie wordt opgedaan, wordt er een aanvullend programma georganiseerd rondom het thema ‘wetenschapscommunicatie door wetenschappers’. In 2021 en 2022 volgt een uitgebreid programma van activiteiten op het gebied van kennisdeling, training in public engagement, een impactonderzoek door het Athena Instituut (Vrije Universiteit Amsterdam), een slotbijeenkomst en een eindrapportage met handreiking aan kennisinstellingen om wetenschapscommunicatie door wetenschappers te waarderen en te faciliteren. Dit programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de KNAW in samenwerking met Samenweten.

Over het fonds

Gewaardeerd! is bedoeld voor lopende wetenschapscommunicatieprojecten uitgevoerd door een groep wetenschappers. Er zijn 96 aanvragen ingediend, afkomstig van 62 faculteiten vanuit alle universiteiten in Nederland. Hiervan zijn er 91 gehonoreerd. Elk team ontvangt € 10.000. Op de website van de KNAW is een overzicht te vinden van alle toekenningen. Het fonds Gewaardeerd! past in de nieuwe wijze van erkennen en waarderen van wetenschappers, die recent is ingezet binnen het Nederlandse kennisveld. Het fonds is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt uitgevoerd door de KNAW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *