Nederlandse academici zijn volgens ScienceGuide gematigd positief over het programma Erkennen & Waarderen. Dat is de uitkomst van de enquête onder 314 respondenten die het online platform ScienceGuide begin april lanceerde. De verwachte uitwerking van het Erkennen & Waarderen programma op het eigen vakgebied wordt door bijna de helft van de respondenten positief beoordeeld (46% positief, 21% neutraal). De invloed van het programma op de beoordeling van hun persoonlijke prestaties wordt door 39 procent van de respondenten positief beoordeeld (33% neutraal). We zijn verheugd te lezen dat in de fase waarin het programma zich bevindt Nederlandse academici positief zijn over de veranderingen voor het eigen vakgebied en de eigen prestaties.

(English translation >>)

Veranderproces

Vanuit het programma beseffen we dat met een dergelijke grote cultuurverandering ook vragen en onzekerheden naar voren komen. Midden in dit veranderproces is het daarom prettig dat de meerderheid van de respondenten aangeeft de veranderingen die voortvloeien uit het programma Erkennen & Waarderen positief te ervaren. Daarbij zien we dat respondenten de evaluatie van verschillende wetenschappelijke activiteiten zoals onderwijs en open science onder Erkennen & Waarderen positiever beoordelen. Zeker ten opzichte van de huidige situatie waarin de evaluatie van open science, nevenactiviteiten en administratieve zaken een onvoldoende krijgen. De resultaten van het onderzoek van ScienceGuide passen bij de insteek van het programma Erkennen & Waarderen waarin wordt beoogd om alle kerntaken van een academicus te erkennen en waarderen.

Verschil tussen disciplines

ScienceGuide heeft in haar onderzoek ook gekeken naar de resultaten van respondenten uit verschillende vakgebieden. Opvallend daarbij is dat bèta’s bovengemiddeld tevreden zijn met de huidige situatie. Zij verwachten dat het programma Erkennen & Waarderen negatieve gevolgen heeft voor de waardering van onderzoek. Bij de lokale commissies op de universiteiten is er veel aandacht voor het betrekken van wetenschappers met verschillende wetenschappelijke achtergronden. De resultaten van dit onderzoek tonen des te meer aan dat dit van groot belang is, om te waarborgen dat de concretisering van het programma blijft aansluiten bij de praktijk. Als programmateam blijven we daarom de dialoog zoeken en streven we naar landelijke afstemming wat betreft de beoordelingscriteria. Zo is onder andere opgenomen in de routekaart Ruimte voor ieders talent in de praktijk, die eerder dit jaar is gepubliceerd, dat we in 2024 duidelijk maken welke kwaliteitskenmerken we hanteren op de verschillende kerndomeinen. We houden daarbij rekening met verschillen tussen disciplines.

Zorgen bij postdocs

Als er ingezoomd wordt op het stadium van de carrière waarin de respondent zich bevindt zijn er verschillen te zien tussen hoogleraren en promovendi en ook tussen promovendi en postdocs. ScienceGuide geeft in haar artikel aan dat promovendi blij zijn met het programma Erkennen & Waarderen, maar dat postdocs er zorgen over hebben. Wij herkennen deze zorgen die ook werden besproken tijdens het recente Recognition & Rewards Festival in Utrecht. Daarom kijken wij welke rol postdocs en promovendi kunnen innemen binnen het programma, zodat zij nog meer betrokken zijn bij de implementatie van het programma.

Erkennen & Waarderen Cultuurbarometer

Het onderzoek van ScienceGuide levert interessante inzichten op. We zijn altijd geïnteresseerd naar data en informatie die het programma inzichten biedt en daardoor vooruit kan helpen. We kijken daarom met interesse uit naar de volgende updates met resultaten vanuit ScienceGuide. Vanuit het programma Erkennen & Waarderen staat ook een vragenlijst gepland voor later dit jaar. De Erkennen & Waarderen cultuurbarometer is een initiatief vanuit het gezamenlijke programma Erkennen & Waarderen en zal worden uitgezet onder medewerkers van de deelnemende instellingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *